Luck9 Online Casino 7% CashBack Promotion

Talaan ng mga Nilalaman

Luck9 cashback event Oras ng kaganapan: Disyembre 18 ~ hanggang sa karagdagang abiso

Luck9 cashback event

Oras ng kaganapan: Disyembre 18 ~ hanggang sa karagdagang abiso

Mga panuntunan sa promosyon:

  • Available sa lahat ng rehistradong miyembro ng Luck9
  • Kung ang pang-araw-araw na kabuuang cash ay lumampas sa 2,000PHP, makakatanggap ka ng karagdagang 2% cash back bonus sa susunod na araw.
  • Kung ang pang-araw-araw na kabuuang cash ay lumampas sa 4,000PHP, makakatanggap ka ng karagdagang 3% cash back bonus sa susunod na araw.
  • Kung ang pang-araw-araw na kabuuang cash ay lumampas sa 8,000PHP, makakatanggap ka ng karagdagang 3.5% na cash back bonus sa susunod na araw.
  • Kung ang pang-araw-araw na kabuuang cash ay lumampas sa 12,000PHP, makakatanggap ka ng karagdagang 4% na cash back bonus sa susunod na araw.

► Limitasyon sa pag-withdraw: Wastong taya X1

※ Inilalaan ng Luck9 karapatan pinal na interpretasyon, at anumang pagbabago ay sasailalim sa anunsyo online casino nang walang paunang abiso ※